Volg Collage

 
 
 
 
 
 

ICC cursus

Op 20-09-2018 tot 23-05-2019

Handen en voeten geven aan cultuuronderwijs

Waar willen jullie als school naartoe op het gebied van cultuuronderwijs? Wat willen jullie de kinderen meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn?

De cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC) is ontwikkeld om je te helpen cultuuronderwijs handen en voeten te geven op school en dit te borgen. In de cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs kunt vormgeven. Voor een cultuurcoördinator is het belangrijk om te weten hoe het zit met de eigen motivatie en passies en vooral hoe je die kan voeden en hoe je anderen kunt inspireren.

De cursus is opgebouwd rond een aantal thema’s zoals: visie op cultuur, draagvlak, de organisatie van cultuuronderwijs, leerlijnen, het creatieve proces, vak integratie, e.d. Aan het eind van de cursus heb je een plan gemaakt voor het cultuuronderwijs op jouw school.

Doel: Kennis en vaardigheden ontwikkelen om (met het cultuurplan in de hand) als interne cultuurcoördinator te functioneren in de school.
Doelgroep:  Leerkrachten
Data: donderdag 20 september, 18 oktober, 22 november (2018),
24 januari, 7 maart, 11 april, 23 mei (2019),
Uitreiking van de certificaten op woensdag 26 juni 2019. Tijdstip in overleg
Tijd: op donderdag van 16.00 – 20.00 uur (inclusief maaltijd)
Prijs: Kosteloos
Plaats: Almere
Huiswerkopdrachten: Tussen de 2e en de 3e bijeenkomst een studiemoment met het team van in elk geval 1,5 uur. Verder een individueel gesprek met de cursist tussen de 4e en 5e bijeenkomst. In totaal ongeveer 50 uur.
Bij voldoende resultaat ontvang je een landelijk erkend certificaat dat goed is voor 50 registeruren
Inschrijven: Tot 15 juli 2018
Voorwaarden: De cursus is alleen bedoeld voor leerkrachten. Scholen zonder ICC’er hebben voorrang bij inschrijving. Voor het behalen van het certificaat dient een deelnemer 6 van de 7 bijeenkomsten aanwezig te zijn. Wanneer een deelnemer vaker dan één keer wegblijft bij de cursus, ongeacht de reden, wordt er een bedrag van €150,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Een deelnemer heeft na afloop van de cursus nog t/m december van dat jaar (2019) de tijd om de cursus met voldoende resultaat af te ronden. Indien dat niet gebeurt wordt het totale bedrag van de cursus à €900,- in rekening gebracht.